رشته ووشو

ووشو که هنر رزمی باستانی چینی است که با نام های کونگ فو،گونگ فو،سی ام ای نیز شناخته می شود. ووشو از کهن ترین هنرهای رزمی است که برای اولین بار در معبد شایولین تنها به افراد خاصی تدریس می شده است قدمت ووشو در کشور چین به زمان های بسیار دور که اولین صورت های اجتماعات بشری در جوامع اولیه بوجود آمدند، باز می گردد.
ووشو در معنی از پنج حیوان گرفته شده:
اژدها
ازبرترین حیوانات در دفاع و حمله است که پنجه اش بصورت است که 4انگشت بصورت خمیده و انگشت شصت بصورت معمولی است.
ببر
پنجه ببر بصورتی است که تمام انگشتها کاملا کشیده و بعد خم میشود و حالتی فشاری دارد.
درنا
درنا از پرندگانی است که به علت ماندن روی پاهایش (4انگشت به صورت صاف و شصت زیر 4انگشت) به مدت طولانی در مقابل گرگ معروف است .از این حرکت آن در وینگ چون و ووشو استفاده میشود.
مار
پنحه مار دو نوع است .یکی بصورتی است که3نگشت بصورت صاف و انگشت کوچک وشصت کمی خم میشود.نوع دوم آن بصورتی است که 5انگشست به هم چسبنده وکف دست رو به بالا است.
مسابقات ووشو مدرن در دو بخش ساندا ) بخش مبارزه) و تالو) بخش اجرای فرم) برگزار می‌شود و در مسابقات ووشوسنتی بیشتر به انجام حرکات رکوردی مانند شکستن اجسام سخت و فرم‌های باسلاح و بی‌سلاح میپردازند. قدمت ووشو در کشور چین به زمان‌های بسیار دور و در حدود ۱۵۰۰ الی ۲۰۰۰ سال پیش، بازمی‌گردد.

بالا