رشته ام ام ای رزمی

MMA مخفف عبارت «Mixed Martial Arts» و به زبان ساده ترکیب هنرهای رزمی است. به طور کلی به مجموعه ای از رقابت های رزمی حرفه ای اطلاق می شود که در آنها از تکنیک های مختلف رزمی، از انواع مشت و لگدها گرفته تا تکنیک های قفل، اهرم کردن ها، پرتاب ها و تکنیک های خاک استفاده می شود.

قوانین این رقابت ها با حداقل محدودیت ها تهیه شده تا جایی که رقابت های MMA در حال حاضر آزادترین رقابت های رزمی جهان محسوب می شوند.
برای هنرهای رزمی ترکیبی عبارت اند از: بوکس، تکواندو، کیک بوکسینگ ،موی تای، کیوکوشین، ووشو یا کونگ‌فو، کشتی، جودو، جوجیتسو برزیلی
از بوکس به عنوان ضربات مشت و نحوهٔ گارد و دفاع
از موی تای به عنوان ضربات آرنج و زانو و ساق
از کیوکوشین به عنوان محکم کردن بدن در برابر ضربات
از تکواندو به عنوان ضربات سرعتی و متفاوت پا
از کیک بوکسینگ به عنوان ترکیب دست و پا
از ووشو ساندا به عنوان جواب دادن به ضربات با استفاده از فنون درگیری و گول‌زدن با استفاده ترکیب دست و پا و کشتی
از کشتی به عنوان زیرگیری و خاک کردن‌ها
از جودو به عنوان فنون پرتابی
از جوجیتسو برزیلی به عنوان فنون در خاک و قفل مفاصل.

بالا