رشته سی ایکس

سی ایکس تمرینی برای پرورش ماهیچه و تقویت عضلات مرکزی می باشد که مهمترین المان را برای داشتن بدنی قوی تر فراهم می کند. بدن قوی باعث می شود تا شما در تمام کارهایتان بهتر عمل کنید، از کارهای معمولی و روزانه تان گرفته تا ورزش های مورد علاقه تان.
آمادگی عضلات ناحیه باسن ، شکم ، بالای شکم تا شانه ها را افزایش میدهد.این ورزش بیشتر به تقویت عضلات بالا تنه میپردازد و هدف اصلی آن تقویت عضلات مرکزی بدن است. این ورزش چیزی بین ورزش های هوازی و قدرتی است .

مراحل انجام ورزش سی ایکس ورکس

گرم کردن: انجام حرکات مختلف کششی تا موجب آماده سازی عضلات شوند.
حرکات قدرتی و استقامتی مربوط به عضلات مرکزی یک: این حرکات معمولا در حالت دراز کش یا معلق بر روی دست ها انجام شود.
حرکات استقامتی ایستاده یک: حرکاتی که در حالت ایستاده انجام میشوند و قسمت بالایی و پایینی بدن را درگیر میکند.
حرکات استقامتی ایستاده دو: این حرکات هم در حالت ایستاده انجام میشوند و بر روی ماهیچه های سرینی ،باسن و پا تاثیر میگذارند.
حرکات قدرتی و استقامتی مربوط به عضلات مرکزی دو: این حرکات بر چرخش و تقویت ماهیچه های بیرونی شکم کار میکند.
حرکات قدرتی و استقامتی مربوط به عضلات مرکزی سه: این حرکات بر روی عضلات کمر متمرکز میشوند و باعث تقویت آن نیز میشوند.

بالا