مرضیه تقوی

لیست رشته ها:
بوت کمپ - سی ایکس
امتیاز مربی:


بوت کمپ نوعی فعالیت گروهی و شاخه ای از بدنسازی و فیتنس است. در Bootcamp مربی برای هر جلسه تمرینات ویژه ای را که شامل حرکات متنوع هوازی، قدرتی و تمرینات Polymetric (تمرینات پرشی) می باشد طراحی و اجرا می کند. در این کلاس، شما بیشتر از زمانی که به تنهایی ورزش می کنید تحرک …